Danh sách

Topcid 20

0
Topcid 20 - SĐK VN-5686-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Topcid 20 Viên nén - Famotidine

Topcid 40

0
Topcid 40 - SĐK VN-6749-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Topcid 40 Viên nén - Famotidine

Seoulfamocid

0
Seoulfamocid - SĐK VN-6359-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Seoulfamocid Viên nén bao đường - Famotidine

Servipep 40

0
Servipep 40 - SĐK VN-5395-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Servipep 40 Viên nén bao phim - Famotidine

Quamatel

0
Quamatel - SĐK VN-1315-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Quamatel Viên nén bao phim-40mg - Famotidine

Quamatel

0
Quamatel - SĐK VN-5464-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Quamatel Bột pha dung dịch tiêm - Famotidine

Quamatel 20mg

0
Quamatel 20mg - SĐK VN-5368-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Quamatel 20mg Bột pha tiêm - Famotidine

Pepcidine

0
Pepcidine - SĐK VN-5551-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Pepcidine Viên nén bao phim - Famotidine

Pepcidine

0
Pepcidine - SĐK VN-5552-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Pepcidine Viên nén bao phim - Famotidine

Panrin tablet 40 mg

0
Panrin tablet 40 mg - SĐK VN-7521-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Panrin tablet 40 mg Viên nén - Famotidine