Danh sách

Sắt (II) oxalat 0,05

0
Sắt (II) oxalat 0,05 - SĐK V582-H12-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sắt (II) oxalat 0,05 Viên nén - Fe II Oxalat

Sắt II Oxalat

0
Sắt II Oxalat - SĐK V10-H12-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sắt II Oxalat Viên nén - Fe II Oxalat

Sắt II Oxalat

0
Sắt II Oxalat - SĐK V1249-H12-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sắt II Oxalat Nguyên liệu - Fe II Oxalat

Sắt II Oxalat 50mg

0
Sắt II Oxalat 50mg - SĐK VNB-0860-01 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sắt II Oxalat 50mg Viên nén - Fe II Oxalat

Sắt oxalat 0,05g

0
Sắt oxalat 0,05g - SĐK VNA-4367-01 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sắt oxalat 0,05g Viên nén - Fe II Oxalat

Sắt oxalat 0,05g

0
Sắt oxalat 0,05g - SĐK VNA-4778-02 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sắt oxalat 0,05g Viên nén kèm toa hướng dẫn sử dụng - Fe II Oxalat

Sắt oxalat 50mg

0
Sắt oxalat 50mg - SĐK VNA-4785-02 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sắt oxalat 50mg Viên nén bao đường - Fe II Oxalat