Danh sách

Uniferon

0
Uniferon - SĐK VNA-4308-01 - Thuốc tác dụng đối với máu. Uniferon Viên nén bao phim - Fe sulfate, Folic acid

Sắt sulfat Acid folic

0
Sắt sulfat Acid folic - SĐK VNB-4470-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sắt sulfat Acid folic Viên bao phim - Fe sulfate, Folic acid

Sắt sulfat Acid Folic

0
Sắt sulfat Acid Folic - SĐK VNA-3548-00 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sắt sulfat Acid Folic Viên bao phim - Fe sulfate, Folic acid
Thuốc Uniferon B9 - SĐK VNA-4890-02

Uniferon B9

0
Uniferon B9 - SĐK VNA-4890-02 - Thuốc tác dụng đối với máu. Uniferon B9 Viên bao đường - Fe sulfate, Folic acid

Katoniron B9

0
Katoniron B9 - SĐK VD-0949-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Katoniron B9 Viên nén bao phim - Fe sulfate, Folic acid

Feplus

0
Feplus - SĐK VNB-1362-04 - Thuốc tác dụng đối với máu. Feplus Viên nang mềm - Fe sulfate, Folic acid

Feronadyl

0
Feronadyl - SĐK V44-H12-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Feronadyl Viên nén bao phim - Fe sulfate, Folic acid