Danh sách

Vocanz 40

0
Vocanz 40 - SĐK QLĐB-607-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vocanz 40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40 mg

Febuxotid vk 40

0
Febuxotid vk 40 - SĐK QLĐB-737-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febuxotid vk 40 viên nén bao phim - Febuxostat 40 mg

Theofeb-40

0
Theofeb-40 - SĐK VN3-147-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Theofeb-40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40 mg
Thuốc Goclio 40 - SĐK QLĐB-742-18

Goclio 40

0
Goclio 40 - SĐK QLĐB-742-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Goclio 40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40 mg

Vilouric 40

0
Vilouric 40 - SĐK QLĐB-704-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vilouric 40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40 mg