Danh sách

Vocanz 80

0
Vocanz 80 - SĐK QLĐB-608-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vocanz 80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80 mg

Theofeb-80

0
Theofeb-80 - SĐK VN3-148-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Theofeb-80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80 mg

Vilouric 80

0
Vilouric 80 - SĐK QLĐB-705-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vilouric 80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80 mg

Foribat 80

0
Foribat 80 - SĐK QLĐB-703-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Foribat 80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80 mg