Danh sách

Thuốc Uloxoric - SĐK QLĐB-688-18

Uloxoric

0
Uloxoric - SĐK QLĐB-688-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Uloxoric Viên nén bao phim - Febuxostat 80mg

Furic-80

0
Furic-80 - SĐK VN3-77-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Furic-80 viên nén bao phim - Febuxostat 80mg

Febuday 80

0
Febuday 80 - SĐK VN2-600-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febuday 80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80mg

Uriclowz 80

0
Uriclowz 80 - SĐK QLĐB-752-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Uriclowz 80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80mg

BivoUri 80

0
BivoUri 80 - SĐK QLĐB-758-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. BivoUri 80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80mg

Xotagout 80

0
Xotagout 80 - SĐK QLĐB-786-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Xotagout 80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80mg

Febuzex 80

0
Febuzex 80 - SĐK VN3-195-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febuzex 80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80mg
Thuốc Feburic 80mg - SĐK VN-22230-19

Feburic 80mg

0
Feburic 80mg - SĐK VN-22230-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Feburic 80mg Viên nén bao phim - Febuxostat 80mg

Friburine 80mg

0
Friburine 80mg - SĐK QLĐB-686-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Friburine 80mg Viên nén - Febuxostat 80mg