Danh sách

Thuốc Plendil Plus - SĐK VN-20224-17

Plendil Plus

0
Plendil Plus - SĐK VN-20224-17 - Thuốc tim mạch. Plendil Plus Viên nén phóng thích kéo dài - Felodipine 5mg; Metoprolol succinat 47,5mg (tương đương với Metoprolol tartrate 50mg hoặc Metoprolol 39mg)