Danh sách

Felutam

0
Felutam - SĐK VD-12000-10 - Thuốc tim mạch. Felutam - felodipine 5mg
Thuốc Plendil - SĐK VN-17835-14

Plendil

0
Plendil - SĐK VN-17835-14 - Thuốc tim mạch. Plendil Viên nén phóng thích kéo dài - Felodipine 5mg
Thuốc Flodicar 5 mg MR - SĐK VD-13982-11

Flodicar 5 mg MR

0
Flodicar 5 mg MR - SĐK VD-13982-11 - Thuốc tim mạch. Flodicar 5 mg MR Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim phóng thích kéo dài - felodipine 5mg