Danh sách

Fenofib 200

0
Fenofib 200 - SĐK VD-11644-10 - Thuốc khác. Fenofib 200 - Fenofibrat 200mg (dưới dạng vi hạt chứa 66% Fenofibrat 303,03 mg)