Danh sách

TV.Fenofibrat

0
TV.Fenofibrat - SĐK VD-19502-13 - Thuốc tim mạch. TV.Fenofibrat Viên nang cứng - Fenofibrat 200mg

Fenogetz capsules 200mg

0
Fenogetz capsules 200mg - SĐK VN-17958-14 - Thuốc tim mạch. Fenogetz capsules 200mg Viên nang cứng - Fenofibrat 200mg

Noles

0
Noles - SĐK VN-18801-15 - Thuốc tim mạch. Noles Viên nang - Fenofibrat 200mg

Fenofibrat 200

0
Fenofibrat 200 - SĐK VD-22780-15 - Thuốc tim mạch. Fenofibrat 200 Viên nang cứng - Fenofibrat 200mg
Thuốc Fenostad 200 - SĐK VD-25983-16

Fenostad 200

0
Fenostad 200 - SĐK VD-25983-16 - Thuốc tim mạch. Fenostad 200 Viên nang cứng - Fenofibrat 200mg

Triglo

0
Triglo - SĐK VN-20461-17 - Thuốc tim mạch. Triglo Viên nang cứng - Fenofibrat 200mg

Fenofibrate

0
Fenofibrate - SĐK VD-28525-17 - Thuốc tim mạch. Fenofibrate Viên nang cứng - Fenofibrat 200mg

SaViFibrat 200M

0
SaViFibrat 200M - SĐK VD-29839-18 - Thuốc tim mạch. SaViFibrat 200M Viên nang cứng - Fenofibrat 200mg

Litapyl 200

0
Litapyl 200 - SĐK VD-29997-18 - Thuốc tim mạch. Litapyl 200 Viên nén - Fenofibrat 200mg
Thuốc Fenbrat 200M - SĐK VD-27136-17

Fenbrat 200M

0
Fenbrat 200M - SĐK VD-27136-17 - Thuốc tim mạch. Fenbrat 200M Viên nang cứng - Fenofibrat 200mg