Danh sách

Lipidcare

0
Lipidcare - SĐK VD-19792-13 - Thuốc tim mạch. Lipidcare Viên nang cứng - Fenofibrat 300 mg

Fenofibrat 300-US

0
Fenofibrat 300-US - SĐK VD-22071-14 - Thuốc tim mạch. Fenofibrat 300-US Viên nang cứng - Fenofibrat 300 mg

Bredomax 300

0
Bredomax 300 - SĐK VD-23652-15 - Thuốc tim mạch. Bredomax 300 Viên nang cứng - Fenofibrat 300 mg

Fenofibrat 300 meyer

0
Fenofibrat 300 meyer - SĐK VD-24502-16 - Thuốc tim mạch. Fenofibrat 300 meyer Viên nang cứng - Fenofibrat 300 mg
Thuốc Hafenthyl 300 - SĐK VD-23330-15

Hafenthyl 300

0
Hafenthyl 300 - SĐK VD-23330-15 - Thuốc tim mạch. Hafenthyl 300 Viên nang cứng - Fenofibrat 300 mg