Danh sách

Defechol 200

0
Defechol 200 - SĐK VD-30518-18 - Thuốc tim mạch. Defechol 200 Viên nang cứng - Fenofibrat (dưới dạng Fenofibrat micronized) 200mg
Thuốc Lipagim 200 - SĐK VD-31571-19

Lipagim 200

0
Lipagim 200 - SĐK VD-31571-19 - Thuốc tim mạch. Lipagim 200 Viên nang cứng - Fenofibrat (dưới dạng Fenofibrat micronized) 200mg