Danh sách

Ocefib 200

0
Ocefib 200 - SĐK VD-25753-16 - Thuốc tim mạch. Ocefib 200 Viên nang cứng - Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66% (kl/kl) fenofibrat) 200mg

Fenofib 200

0
Fenofib 200 - SĐK VD-24826-16 - Thuốc tim mạch. Fenofib 200 Viên nang cứng - Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66% (kl/kl) fenofibrat) 200mg