Danh sách

Fentanyl- Hameln 50mcg/ml

0
Fentanyl- Hameln 50mcg/ml - SĐK VN-17325-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fentanyl- Hameln 50mcg/ml Dung dịch tiêm - Fentanil (dưới dạng fentanil citrate) 50mcg/ml

Fentanyl- Hameln 50mcg/ml

0
Fentanyl- Hameln 50mcg/ml - SĐK VN-17326-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fentanyl- Hameln 50mcg/ml Dung dịch tiêm - Fentanil (dưới dạng fentanil citrate) 50mcg/ml