Danh sách

Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica

0
Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica - SĐK VN-18442-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica Dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm truyền tĩnh mạch - Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) 0,5mg/10ml