Danh sách

Fentanyl

0
Fentanyl - SĐK VN-22189-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fentanyl Dung dịch tiêm - Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) 50mcg/ml