Danh sách

Fentanyl B.Braun 0.5mg/10ml

0
Fentanyl B.Braun 0.5mg/10ml - SĐK VN-21366-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fentanyl B.Braun 0.5mg/10ml Dung dịch tiêm - Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) 50mcg