Danh sách

Lomexin 1000

0
Lomexin 1000 - SĐK VN-7189-08 - Thuốc phụ khoa. Lomexin 1000 Viên trứng đặt âm đạo - Fenticonazole nitrate

Lomexin 200

0
Lomexin 200 - SĐK VN-7190-08 - Thuốc phụ khoa. Lomexin 200 Viên trứng đặt âm đạo - Fenticonazole nitrate
Thuốc Lomexin 600 - SĐK VN-15057-12

Lomexin 600

0
Lomexin 600 - SĐK VN-15057-12 - Thuốc phụ khoa. Lomexin 600 Viên nang mềm - Fenticonazole nitrate