Danh sách

Fexostad 120

0
Fexostad 120 - SĐK VD-23987-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexostad 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120 mg

Nadifex 120

0
Nadifex 120 - SĐK VD-29571-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Nadifex 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120 mg
Thuốc Cadifast 120 - SĐK VD-28628-17

Cadifast 120

0
Cadifast 120 - SĐK VD-28628-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cadifast 120 Viên nén bao phim (màu cam) - Fexofenadin HCl 120 mg
Thuốc Cadifast 120 - SĐK VD-28629-17

Cadifast 120

0
Cadifast 120 - SĐK VD-28629-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cadifast 120 Viên nén bao phim (màu vàng) - Fexofenadin HCl 120 mg
Thuốc Usaallerz 120 - SĐK VD-20419-14

Usaallerz 120

0
Usaallerz 120 - SĐK VD-20419-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Usaallerz 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCL 120 mg