Danh sách

Apifexo 120

0
Apifexo 120 - SĐK VD-31025-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Apifexo 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120mg

Ormyco 120 mg

0
Ormyco 120 mg - SĐK VD-13861-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Ormyco 120 mg hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120mg

Telgate 120

0
Telgate 120 - SĐK VD-14089-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telgate 120 Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng - Fexofenadin HCl 120mg

Fenidofex 120

0
Fenidofex 120 - SĐK VD-20458-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fenidofex 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120mg

Fexodinefast 120

0
Fexodinefast 120 - SĐK VD-20808-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexodinefast 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120mg

Entefast 120mg

0
Entefast 120mg - SĐK VD-20636-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Entefast 120mg Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120mg

Opefexof 120

0
Opefexof 120 - SĐK VD-22968-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Opefexof 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120mg

Tinifast 120

0
Tinifast 120 - SĐK VD-23638-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tinifast 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120mg

Alerday 120

0
Alerday 120 - SĐK VN-20746-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Alerday 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120mg
Thuốc Telfor 120 - SĐK VD-26009-16

Telfor 120

0
Telfor 120 - SĐK VD-26009-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telfor 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120mg