Danh sách

FexodineFast 180

0
FexodineFast 180 - SĐK VD-21890-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. FexodineFast 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180 mg

Fexostad 180

0
Fexostad 180 - SĐK VD-23968-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexostad 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180 mg

Fexofenadine 180-US

0
Fexofenadine 180-US - SĐK VD-27641-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadine 180-US Viên nang mềm - Fexofenadin HCl 180 mg
Thuốc Cadifast 180 - SĐK VD-30888-18

Cadifast 180

0
Cadifast 180 - SĐK VD-30888-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cadifast 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180 mg
Thuốc Nadifex 180 - SĐK VD-22072-14

Nadifex 180

0
Nadifex 180 - SĐK VD-22072-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Nadifex 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180 mg
Thuốc Fexofenadine 180 - US - SĐK VD-21179-14

Fexofenadine 180 – US

0
Fexofenadine 180 - US - SĐK VD-21179-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadine 180 - US Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180 mg