Danh sách

Fexostad 180

0
Fexostad 180 - SĐK VD-19191-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexostad 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180mg

Fexostad 180

0
Fexostad 180 - SĐK VD-19191-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexostad 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180mg

Fexofenadin

0
Fexofenadin - SĐK VD-13722-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadin hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180mg

Tinifast 180

0
Tinifast 180 - SĐK VD-20799-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tinifast 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180mg

Fedimtast

0
Fedimtast - SĐK VD-20598-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fedimtast Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180mg

Roctolido

0
Roctolido - SĐK VN-18245-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Roctolido Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180mg

Allerphast 180mg

0
Allerphast 180mg - SĐK VD-22356-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Allerphast 180mg Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180mg

Tinfoten 180

0
Tinfoten 180 - SĐK VD-26795-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tinfoten 180 Viên nang cứng - Fexofenadin HCl 180mg
Thuốc Bixofen 180 - SĐK VD-29608-18

Bixofen 180

0
Bixofen 180 - SĐK VD-9928-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Bixofen 180 viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180mg
Thuốc Telfast HD - SĐK VD-28324-17

Telfast HD

0
Telfast HD - SĐK VD-28324-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telfast HD Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 180mg