Danh sách

Glodas 60

0
Glodas 60 - SĐK VD-20709-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Glodas 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 60 mg

Hasalfast

0
Hasalfast - SĐK VD-22663-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Hasalfast Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 60 mg

Tinfoten 60

0
Tinfoten 60 - SĐK VD-26796-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tinfoten 60 Viên nang cứng - Fexofenadin HCl 60 mg
Thuốc Cadifast 60 - SĐK VD-15730-11

Cadifast 60

0
Cadifast 60 - SĐK VD-15730-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cadifast 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 60 mg
Thuốc Usaallerz 60 - SĐK VD-20660-14

Usaallerz 60

0
Usaallerz 60 - SĐK VD-20660-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Usaallerz 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 60 mg