Danh sách

Telfast BD

0
Telfast BD - SĐK VD-19727-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telfast BD Viên nén bao phim - Fexofenadin HCL 60mg

Fanozo

0
Fanozo - SĐK VD-19698-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fanozo Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 60mg

Allerphast

0
Allerphast - SĐK VD-19696-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Allerphast Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 60mg

Tenacfcite 60

0
Tenacfcite 60 - SĐK VD-10885-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tenacfcite 60 - Fexofenadin HCl 60mg

Telgate 60

0
Telgate 60 - SĐK VD-14091-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telgate 60 Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng - Fexofenadin HCl 60mg

Imexofen

0
Imexofen - SĐK VD-14307-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Imexofen Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 60mg

Fexofenadin

0
Fexofenadin - SĐK VD-13721-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadin hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim - Fexofenadin HCl 60mg

Fexonadin TW3 60 mg

0
Fexonadin TW3 60 mg - SĐK VD-13892-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexonadin TW3 60 mg Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 60mg

Tinifast 60

0
Tinifast 60 - SĐK VD-23639-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tinifast 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 60mg

SaViFexo 60

0
SaViFexo 60 - SĐK VD-25775-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. SaViFexo 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 60mg