Danh sách

Fexonix 120

0
Fexonix 120 - SĐK VD-27023-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexonix 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 120 mg

Cetecocenfast 120

0
Cetecocenfast 120 - SĐK VD-28165-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cetecocenfast 120 Viên nén - Fexofenadin hydrochlorid 120 mg

Fexofenadin 120

0
Fexofenadin 120 - SĐK VD-28890-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadin 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 120 mg