Danh sách

FEXODEX 120

0
FEXODEX 120 - SĐK VN-21598-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. FEXODEX 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 120mg