Danh sách

Kingphar Fexofenadine

0
Kingphar Fexofenadine - SĐK VD-30695-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Kingphar Fexofenadine Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 180mg

FEXODEX 180

0
FEXODEX 180 - SĐK VN-21599-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. FEXODEX 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 180mg