Danh sách

Fexonix 60

0
Fexonix 60 - SĐK VD-27024-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexonix 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 60 mg
Thuốc Cetecocenfast 60 - SĐK VD-28166-17

Cetecocenfast 60

0
Cetecocenfast 60 - SĐK VD-28166-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cetecocenfast 60 Viên nén - Fexofenadin hydrochlorid 60 mg