Danh sách

Thuốc DOFEXO 60MG - SĐK VD-18629-13

DOFEXO 60MG

0
DOFEXO 60MG - SĐK VD-18629-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. DOFEXO 60MG Viên nén - Fexofenadin hydrochlorid 60mg

FEXODEX60

0
FEXODEX60 - SĐK VN-21600-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. FEXODEX60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 60mg

Ocecode

0
Ocecode - SĐK VD-32172-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Ocecode Viên nén phân tán - Fexofenadin hydrochlorid 60mg

Fexodenadin 60-HV

0
Fexodenadin 60-HV - SĐK VD-32372-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexodenadin 60-HV Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 60mg

Fexofenadin

0
Fexofenadin - SĐK VD-32327-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadin Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 60mg

Am-xodin 60

0
Am-xodin 60 - SĐK VD-33823-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Am-xodin 60 Viên nén phân tán trong nước - Fexofenadin hydrochlorid 60mg