Danh sách

Meyerfex

0
Meyerfex - SĐK VD-30779-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Meyerfex Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120 mg

Fexnad 120

0
Fexnad 120 - SĐK VD-30254-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexnad 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120 mg

Parkxime

0
Parkxime - SĐK VN-18729-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Parkxime Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120 mg

Glodas120

0
Glodas120 - SĐK VD-22848-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Glodas120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120 mg

Sizecin

0
Sizecin - SĐK VD-25714-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Sizecin Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120 mg

Amfendin 120

0
Amfendin 120 - SĐK VD-23502-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Amfendin 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120 mg
Thuốc Agimfast 120 - SĐK VD-29655-18

Agimfast 120

0
Agimfast 120 - SĐK VD-29655-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Agimfast 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120 mg
Thuốc Fexofar 120mg - SĐK

Fexofar 120mg

0
Fexofar 120mg - SĐK - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofar 120mg Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120 mg