Danh sách

Telfor 120

0
Telfor 120 - SĐK VD-19286-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telfor 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120mg

Euvifast 120

0
Euvifast 120 - SĐK VD-11566-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Euvifast 120 - Fexofenadin hydroclorid 120mg

Inflex 120

0
Inflex 120 - SĐK VN-19201-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Inflex 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120mg

Fegra 120mg

0
Fegra 120mg - SĐK VD-25387-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fegra 120mg Viên nang cứng - Fexofenadin hydroclorid 120mg

Fenidofex 120

0
Fenidofex 120 - SĐK VD-25747-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fenidofex 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120mg

Fexostad 120

0
Fexostad 120 - SĐK VD-25478-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexostad 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120mg

Xafen 120

0
Xafen 120 - SĐK VN-20327-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xafen 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120mg

Telgate 120

0
Telgate 120 - SĐK VD-27498-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telgate 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120mg

Telgate 120

0
Telgate 120 - SĐK VD-29601-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telgate 120 Viên nang cứng (xanh -trắng) - Fexofenadin hydroclorid 120mg

Vinfast 120

0
Vinfast 120 - SĐK VD-29231-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Vinfast 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 120mg