Danh sách

Telfor 180

0
Telfor 180 - SĐK VD-19287-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telfor 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Meyerfast

0
Meyerfast - SĐK VD-30778-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Meyerfast Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Foxoledin

0
Foxoledin - SĐK VD-30718-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Foxoledin Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Xafen 180

0
Xafen 180 - SĐK VN-18568-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xafen 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Glodas 180

0
Glodas 180 - SĐK VD-21642-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Glodas 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Telgate 180

0
Telgate 180 - SĐK VD-24549-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telgate 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Axofen-180 Tablet

0
Axofen-180 Tablet - SĐK VN-19557-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Axofen-180 Tablet Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Fexofenadin 180

0
Fexofenadin 180 - SĐK VD-26130-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadin 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Sizecin 180

0
Sizecin 180 - SĐK VD-29788-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Sizecin 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Fexnad 180

0
Fexnad 180 - SĐK VD-29639-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexnad 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg