Danh sách

Euvifast 180

0
Euvifast 180 - SĐK VD-14282-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Euvifast 180 hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180mg

Loxcip

0
Loxcip - SĐK VN-17892-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Loxcip Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180mg

Maxxallergy 180

0
Maxxallergy 180 - SĐK VD-21819-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Maxxallergy 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180mg

Ofelta

0
Ofelta - SĐK VN-19037-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Ofelta Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180mg

Fexofenaderm 180 mg

0
Fexofenaderm 180 mg - SĐK VD-22685-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenaderm 180 mg Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180mg

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

0
Fexofenadin hydroclorid 180 mg - SĐK VD-23041-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadin hydroclorid 180 mg Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180mg

Fenafex

0
Fenafex - SĐK VN-20096-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fenafex Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180mg

Korofest 180

0
Korofest 180 - SĐK VD-25750-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Korofest 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180mg

Tiphafast 180

0
Tiphafast 180 - SĐK VD-28061-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tiphafast 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180mg

Entefast 180mg

0
Entefast 180mg - SĐK VD-27708-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Entefast 180mg Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180mg