Danh sách

Axofen oral suspension

0
Axofen oral suspension - SĐK VN-18997-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Axofen oral suspension Hỗn dịch uống - Fexofenadin hydroclorid 30mg/5ml