Danh sách

Telfor 120

0
Telfor 120 - SĐK VD-5712-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telfor 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid

Telfor 180

0
Telfor 180 - SĐK VD-5383-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telfor 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid

Entefast 60mg

0
Entefast 60mg - SĐK VD-5362-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Entefast 60mg Viên bao phim - Fexofenadin hydroclorid
Thuốc Fanozo - 60mg - SĐK VD-5284-08

Fanozo – 60mg

0
Fanozo - 60mg - SĐK VD-5284-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fanozo - 60mg Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid
Thuốc Fegra 180 - SĐK VD-5208-08

Fegra 180

0
Fegra 180 - SĐK VD-5208-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fegra 180 Viên bao phim - Fexofenadin hydroclorid
Thuốc Allerphast - 60mg - SĐK VD-5655-08

Allerphast – 60mg

0
Allerphast - 60mg - SĐK VD-5655-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Allerphast - 60mg Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid