Danh sách

Fexet 120mg

0
Fexet 120mg - SĐK VN-11037-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexet 120mg Viên nén - Fexofenadine HCl

Fexet 180mg

0
Fexet 180mg - SĐK VN-11038-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexet 180mg Viên nén - Fexofenadine HCl

Fexet 60mg

0
Fexet 60mg - SĐK VN-11039-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexet 60mg Viên nén - Fexofenadine HCl