Danh sách

Torfast 120

0
Torfast 120 - SĐK VN-18112-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Torfast 120 viên nén bao phim - Fexofenadine Hydrochloride 120mg

Fexofree-120

0
Fexofree-120 - SĐK VN-16881-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofree-120 Viên nén bao phim - Fexofenadine Hydrochloride 120mg

Allerstat 120

0
Allerstat 120 - SĐK VN-18499-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Allerstat 120 Viên nén bao phim - Fexofenadine Hydrochloride 120mg