Danh sách

Xonadin-180

0
Xonadin-180 - SĐK VN-16338-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xonadin-180 Viên nén bao phim - Fexofenadine Hydrochloride 180mg

Allerstat 180

0
Allerstat 180 - SĐK VN-17283-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Allerstat 180 Viên nén bao phim - Fexofenadine hydrochloride 180mg

Fedmen

0
Fedmen - SĐK VN-16673-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fedmen Viên nén bao phim - Fexofenadine hydrochloride 180mg
Thuốc Xonatrix Forte - SĐK VD-4992-08

Xonatrix Forte

0
Xonatrix Forte - SĐK VD-4992-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xonatrix Forte Viên bao phim - Fexofenadine hydrochloride 180mg
Thuốc Inflex-180 - SĐK VN-17462-13

Inflex-180

0
Inflex-180 - SĐK VN-17462-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Inflex-180 Viên nén bao phim - Fexofenadine hydrochloride 180mg

Tel-gest 180mg

0
Tel-gest 180mg - SĐK VD-33350-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tel-gest 180mg Viên nén bao phim - Fexofenadine Hydrochloride 180mg