Danh sách

Tilfur-120

0
Tilfur-120 - SĐK VN-5697-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tilfur-120 Viên bao phim - Fexofenadine Hydrochloride

Tilfur

0
Tilfur - SĐK VN-5695-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tilfur Viên bao phim - Fexofenadine Hydrochloride

Tilfur 180

0
Tilfur 180 - SĐK VN-5696-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tilfur 180 Viên nén bao phim - Fexofenadine Hydrochloride

Telgate 60mg

0
Telgate 60mg - SĐK VNA-1162-03 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telgate 60mg Viên nén dài bao phim - Fexofenadine hydrochloride

Telgate 60mg

0
Telgate 60mg - SĐK VD-1171-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telgate 60mg Viên bao phim - Fexofenadine hydrochloride

Texofen-60

0
Texofen-60 - SĐK VN-0769-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Texofen-60 Viên nén bao phim-60mg - Fexofenadine hydrochloride
Thuốc Telfast BD - SĐK VN-0743-06

Telfast BD

0
Telfast BD - SĐK VN-0743-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telfast BD Viên bao phim-60mg - Fexofenadine hydrochloride
Thuốc Telfast HD - SĐK VN-0744-06

Telfast HD

0
Telfast HD - SĐK VN-0744-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telfast HD Viên nén bao phim-180mg - Fexofenadine hydrochloride

Roctolido

0
Roctolido - SĐK VN-2194-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Roctolido Viên nén bao phím-120mg - Fexofenadine hydrochloride

Fexostad 60mg

0
Fexostad 60mg - SĐK VNB-2417-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexostad 60mg Viên - Fexofenadine hydrochloride