Danh sách

Ultigra 120

0
Ultigra 120 - SĐK VN-9135-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Ultigra 120 Viên nén - Fexofenadine

Intas Allegix 120

0
Intas Allegix 120 - SĐK VN-9617-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Intas Allegix 120 Viên nén - Fexofenadine

Fexo 120

0
Fexo 120 - SĐK VN-7744-03 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexo 120 Viên nén bao phim - Fexofenadine

Fexofast 120

0
Fexofast 120 - SĐK VN-5907-01 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofast 120 Viên nén bao phim - Fexofenadine

Fexofast 180

0
Fexofast 180 - SĐK VN-6315-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofast 180 Viên nén - Fexofenadine

Fexofen-120

0
Fexofen-120 - SĐK VN-0033-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofen-120 Viên nén bao phim-120mg - Fexofenadine

Fexofenadine hydrochloride Tablets 180mg

0
Fexofenadine hydrochloride Tablets 180mg - SĐK VN-9261-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadine hydrochloride Tablets 180mg Viên nén bao phim - Fexofenadine

Fexotil 120

0
Fexotil 120 - SĐK VN-1167-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexotil 120 Viên nén bao phim-120mg Fexofenadin - Fexofenadine

Fexidine

0
Fexidine - SĐK VN-8842-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexidine Viên nén bao phim - Fexofenadine

Fexihist 120

0
Fexihist 120 - SĐK VN-8037-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexihist 120 Viên nén bao phim - Fexofenadine