Danh sách

Leucostim 300mcg

0
Leucostim 300mcg - SĐK VN-7122-08 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Leucostim 300mcg Dung dịch tiêm - Filgrastim

Ior Leukocim

0
Ior Leukocim - SĐK VN-1266-06 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Ior Leukocim Dung dịch tiêm-300mcg - Filgrastim

Neupogen

0
Neupogen - SĐK VN-9562-05 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Neupogen Dung dịch tiêm - Filgrastim

Neutrofil 30

0
Neutrofil 30 - SĐK VN-3551-07 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Neutrofil 30 Dung dịch tiêm-30MU - Filgrastim

Neutrofil 48

0
Neutrofil 48 - SĐK VN-3552-07 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Neutrofil 48 Dung dịch tiêm-48MU - Filgrastim

Neutromax

0
Neutromax - SĐK VN-4316-07 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Neutromax Dung dịch tiêm-300mcg/ml - Filgrastim

Neupogen

0
Neupogen - SĐK VN-6145-08 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Neupogen Dung dịch tiêm - Filgrastim

Grafeel

0
Grafeel - SĐK VN-5350-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Grafeel Dung dịch tiêm - Filgrastim

Blautrim

0
Blautrim - SĐK VN1-678-12 - Thuốc tác dụng đối với máu. Blautrim Dung dịch tiêm - Filgrastim

Gran

0
Gran - SĐK VN-5810-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Gran Dung dịch tiêm - Filgrastim