Danh sách

Unibald tablet

0
Unibald tablet - SĐK VN-1553-06 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Unibald tablet Viên nén bao phim-5mg - Finasteride

Daceram

0
Daceram - SĐK VN-5399-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Daceram Viên nén bao phim - Finasteride

Proscar

0
Proscar - SĐK VN-9345-05 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Proscar Viên nén bao phim - Finasteride

Binfin

0
Binfin - SĐK VN-13720-11 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Binfin Viên nén bao phim - Finasteride

Kupnacia

0
Kupnacia - SĐK VN-12526-11 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Kupnacia Viên nén bao phim - Finasteride

Monafeel Tab. 1mg

0
Monafeel Tab. 1mg - SĐK VN-13824-11 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Monafeel Tab. 1mg Viên nén bao phim - Finasteride

Stercia-1

0
Stercia-1 - SĐK VN-12579-11 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Stercia-1 Viên nén bao phim - Finasteride

Stercia-5

0
Stercia-5 - SĐK VN-12580-11 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Stercia-5 Viên nén bao phim - Finasteride

Prorid

0
Prorid - SĐK VN-7661-09 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Prorid Viên nén bao phim - Finasteride

Finride

0
Finride - SĐK VN-6334-08 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Finride Viên nén bao phim - Finasteride