Danh sách

Flucloxacilin 500mg

0
Flucloxacilin 500mg - SĐK VD-30592-18 - Khoáng chất và Vitamin. Flucloxacilin 500mg Thuốc bột pha tiêm - Flucloxacilin (dưới dạng Flucloxacilin natri) 500 mg

Flucloxacilin 500mg

0
Flucloxacilin 500mg - SĐK VD-30592-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Flucloxacilin 500mg Thuốc bột pha tiêm - Flucloxacilin (dưới dạng Flucloxacilin natri) 500 mg