Danh sách

Pyme FUCAN

0
Pyme FUCAN - SĐK VD-19118-13 - Thuốc khác. Pyme FUCAN Viên nang cứng - Fluconazol 150 mg

Pyme FUCAN

0
Pyme FUCAN - SĐK VD-19118-13 - Thuốc khác. Pyme FUCAN Viên nang cứng - Fluconazol 150 mg

Zolmed 150

0
Zolmed 150 - SĐK VD-20723-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zolmed 150 Viên nang cứng - Fluconazol 150 mg

Rosemazol

0
Rosemazol - SĐK VD-21368-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rosemazol Viên nang cứng - Fluconazol 150 mg

Lamicom

0
Lamicom - SĐK VN-19051-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lamicom Viên nén bao phim - Fluconazol 150 mg

Ikofluz

0
Ikofluz - SĐK VN-18972-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ikofluz Viên nang cứng - Fluconazol 150 mg

Fluconazole AL 150 mg

0
Fluconazole AL 150 mg - SĐK VD-22350-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fluconazole AL 150 mg Viên nang cứng - Fluconazol 150 mg