Danh sách

Ecazola

0
Ecazola - SĐK VD-10895-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Ecazola - Fluconazol 150mg

Upetal

0
Upetal - SĐK VN-21221-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Upetal Viên nang - Fluconazol 150mg

Fluconazol 150 mg

0
Fluconazol 150 mg - SĐK VD-13794-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fluconazol 150 mg hộp 1 vỉ x 1 viên nang - Fluconazol 150mg

Vulcan Caps 150mg

0
Vulcan Caps 150mg - SĐK VN-19075-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vulcan Caps 150mg Viên nang cứng - Fluconazol 150mg

Dilarem 150 capsules

0
Dilarem 150 capsules - SĐK VN-19325-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Dilarem 150 capsules Viên nang cứng - Fluconazol 150mg

Salgad

0
Salgad - SĐK VD-28483-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Salgad Viên nang cứng - Fluconazol 150mg

Flucoted

0
Flucoted - SĐK VD-29718-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Flucoted Viên nang cứng - Fluconazol 150mg

Frolova 150

0
Frolova 150 - SĐK VD-28539-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Frolova 150 Viên nang cứng - Fluconazol 150mg

Candinazol 150

0
Candinazol 150 - SĐK VD-30839-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Candinazol 150 Viên nang cứng - Fluconazol 150mg
Thuốc Difuzit - SĐK VD-21355-14

Difuzit

0
Difuzit - SĐK VD-21355-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Difuzit Viên nang cứng - Fluconazol 150mg