Danh sách

Folsadron-150

0
Folsadron-150 - SĐK VN-21263-18 - Khoáng chất và Vitamin. Folsadron-150 Viên nang cứng - Fluconazole 150mg

Folsadron-150

0
Folsadron-150 - SĐK VN-21263-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Folsadron-150 Viên nang cứng - Fluconazole 150mg

Fluconazole

0
Fluconazole - SĐK VN-16474-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fluconazole Viên nang cứng - Fluconazole 150mg

Coflun

0
Coflun - SĐK VN-16182-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Coflun Viên nang cứng - Fluconazole 150mg

Diflazone 150mg

0
Diflazone 150mg - SĐK VN-16234-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Diflazone 150mg Viên nang cứng - Fluconazole 150mg

Fopranazol

0
Fopranazol - SĐK VN-18171-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fopranazol Viên nang cứng - Fluconazole 150mg

Elozanoc

0
Elozanoc - SĐK VN-20981-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Elozanoc Viên nang cứng - Fluconazole 150mg
Thuốc Fimaconazole - SĐK VN-19802-16

Fimaconazole

0
Fimaconazole - SĐK VN-19802-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fimaconazole Viên nang cứng - Fluconazole 150mg

Diflucan

0
Diflucan - SĐK VN-22185-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Diflucan Viên nang cứng - Fluconazole 150mg