Danh sách

Lorusa

0
Lorusa - SĐK VN-2466-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lorusa Viên nang cứng-150mg - Fluconazole

Interstabine

0
Interstabine - SĐK VN-9625-05 - Khoáng chất và Vitamin. Interstabine Viên nang - Fluconazole

Intas FCN 150

0
Intas FCN 150 - SĐK VN-9086-04 - Khoáng chất và Vitamin. Intas FCN 150 Viên nén - Fluconazole

Ikofluz

0
Ikofluz - SĐK VN-2165-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ikofluz Viên nang-150mg - Fluconazole

Fungicon 150

0
Fungicon 150 - SĐK VN-8239-04 - Khoáng chất và Vitamin. Fungicon 150 Viên nang - Fluconazole

Fungolon

0
Fungolon - SĐK VN-5387-01 - Khoáng chất và Vitamin. Fungolon Viên nang - Fluconazole

Fungata

0
Fungata - SĐK VN-5110-10 - Khoáng chất và Vitamin. Fungata Viên nang cứng - Fluconazole

Fumay Capsules 150mg Standard

0
Fumay Capsules 150mg Standard - SĐK VN-6046-01 - Khoáng chất và Vitamin. Fumay Capsules 150mg Standard Viên nang - Fluconazole

Funcan

0
Funcan - SĐK VN-9903-05 - Khoáng chất và Vitamin. Funcan Viên nang - Fluconazole

Forcan 150

0
Forcan 150 - SĐK VN-9611-10 - Khoáng chất và Vitamin. Forcan 150 Viên nang - Fluconazole