Danh sách

Thuốc BDF-FDACell 50 - SĐK VD-23134-15

BDF-FDACell 50

0
BDF-FDACell 50 - SĐK VD-23134-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. BDF-FDACell 50 Thuốc bột pha tiêm - Fludarabin phosphat 50mg

Fludarabine-Belmed

0
Fludarabine-Belmed - SĐK VN-22130-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fludarabine-Belmed Bột đông khô pha tiêm - Fludarabin phosphat 50mg

Flumen 50mg/2ml solution for IV Injection

0
Flumen 50mg/2ml solution for IV Injection - SĐK VN2-479-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Flumen 50mg/2ml solution for IV Injection Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Fludarabin phosphat 50mg