Danh sách

Fludara

0
Fludara - SĐK VN-1531-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fludara Viên nén bao phim-10mg - Fludarabine phosphate

Fludarabin “Ebewe”

0
Fludarabin "Ebewe" - SĐK VN-15425-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fludarabin "Ebewe" Dung dịch tiêm / pha dung dịch truyền - Fludarabine phosphate