Danh sách

Mirenzine 10

0
Mirenzine 10 - SĐK VD-27940-17 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Mirenzine 10 Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 10 mg
Thuốc Mezapizin 10 - SĐK VD-24224-16

Mezapizin 10

0
Mezapizin 10 - SĐK VD-24224-16 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Mezapizin 10 Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 10 mg